ogólne warunki współpracy

Jasne zasady współpracy

Prenumerata z ADALMAR to nie tylko wygoda, ale również jasne zasady współpracy. Zamawiasz prenumeratę na czas nieokreślony i nie musisz pamiętać o jej przedłużaniu. Pod koniec każdego kwartału zawsze możesz zrezygnować z otrzymywania  polskiej prasy.

 • Prenumeratę można rozpocząć w dowolnym terminie (pisemnie, telefonicznie lub przez internet), a wypowiedzieć z końcem każdego kwartału
 • Masz możliwość uzyskania rabatu w przypadku zamówienia:
  • 5-9 czasopism 10% rabatu,
  • 10-15 czasopism 15% rabatu,
  • 16 i więcej czasopism 20% rabatu.
 • Rabat 5% można uzyskać również w przypadku znalezienia nowego prenumeratora lub opłacenia rachunku za rok z góry
 • Rachunki wystawiamy raz na kwartał (w połowie każdego kwartału). Po otrzymaniu należy opłacić go w ciągu 21 dni, co jest warunkiem dalszej wysyłki w kolejnym kwartale (wszelkie niezbędne informacje do dokonania przelewu podane są na rachunku)

 

 • Informacje o cenach i możliwości prenumeraty innych nie wymienionych w ofercie tytułów można uzyskać pod numerem telefonu: 030-77 39 18 64, listownie pod adresem: ADALMAR Presse Vertrieb & Logistik, Postfach 11 04 07, 10834 BERLIN lub przez e-mail: prenumerata@prasa-polska.com
 • Zmiany zaprenumerowanych czasopism można robić pod koniec każdego kwartału (pisemnie, telefonicznie lub przez internet)
 • Nasz adres w internecie: www.prasa-polska.com; e-mail: prenumerata@prasa-polska.com
 • W przypadku zmiany adresu prosimy poinformować nas o tym jak najszybciej, ponieważ gazety nie dochodzą do klientów, mimo przekierowania na poczcie na nowy adres
 • Zastrzegamy sobie możliwość zmiany ceny czasopisma w przypadku zmiany polskiej ceny